Speidergruppen vår består av nesten 100 aktive medlemmer og vi har vår base i Indre Sula Kyrkje. De fleste speidermøtene foregår ute i det flotte nærmiljøet vårt.  Vi bruker fjell, sjø, skog og mark. Vi har mange kanoer og noen kajakker som vi bruker så mye som vi kan i sensongen. Solevågspeiderene drar også på leir hver 2.år og har overnattingsturer både ute i telt og på hytter.