Dere vil bli oppdatert om opplegget etterhver som vi får informasjon.

 

Dette løpet et det eneste speiderløpet for de minste i løpet av året. 

Speiderne deles inn i patruljer og skal gå fra post til post. 

I løpet av våren skal speideren lære en del kunnskap og aktiviteter som er aktuelle til løpet.

 

Det er kjekt å få møte andre speidere, så sett av denne dagen.